Vi skall lära oss att använda oss mer av EU

Jag anser, som liberal, att EU ska bara ägna sig åt de frågor som måste lösas på europeisk nivå som brottsbekämpning, miljöfrågor, frihandel och säkerhetspolitik. Jag tycker att många andra områden som jordbrukspolitik, regionalpolitik, socialpolitik med mera hanteras bättre av oss själva, i Sverige. Alla frågor flyttas dock inte till EU och Bryssel bara för att man är medlem av EU. Något man också bör känna till när man diskuterar beslut inom EU är subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen. Subsidiaritetsprincipen är ett begrepp som handlar om var ett beslut ska fattas, grundprincipen är att beslutet skall så effektivt som möjligt och så nära medborgarna som möjligt. Tanken är att när beslut fattas så skall medborgarnas inflytande vara maximalt och därför måste det göras så nära medborgarna som möjligt. Denna princip är alltså modellen för att avgöra var ett viss beslut skall fattas, i Bryssel (EU), nationell (Stockholm) eller regionalt i en viss kommun i Sverige. Det finns dock övergripande mål med Europa, som t. ex. rörligheten av finans, varor, tjänster, människor och arbetstillfällen.

Varför måste vi då ha ett EU över huvud taget? Personligen så anser jag att många av oss är idag mycket mobila och internationella. Sverige har byggt sin ekonomi på att stå utanför de två världskrigen under 1900talet och Sverige har under många hundra år byggt upp handel med hela världen, vi köper av alla och säljer till alla, nu reser även många av oss nästan överallt. Pengar, företag, miljön eller i värsta fall kriminella ser inte klara gränser mellan länder, vi måste även höja blicken. Gränsöverskridande problem kräver gränsöverskridande lösningar. En av de viktigaste frågorna för EU existens är att vi har fred i Europa. Vi bygger, tillsammans med andra, en stark ekonomisk världsdel samtidigt som vi lär oss hantera våra miljöproblem snabbt och effektivt. Jag anser detta är oerhört viktigt för oss som bor runt Östersjön och nära Baltländerna och Östeuropa. Inte minst när vi ibland ser nyheter från Ryssland.

Det finns en bra hemsida med information om EU som heter www.eu-upplysningen.se, besök gärna den om du är nyfiken på EU och vill ha mer information. Om du vill se vilka 10 EU-punkter jag "brinner" lite extra för så kan du trycka här.