Think small first / Tänk småskaligt först!

Europakommissionen har introducerat konceptet "tänk småskaligt först. Alla säger vi måste satsa på småföretag men vad innebär det i praktiken? En sak som jag ofta haft åsikter om är hur vi genomför offentliga upphandlingar i Sverige. Speciellt inom IT-branschen där jag arbetat i många år och hur stor vikt vi lägger på stora komplexa ramavtal, är det verkligen rätt sätt att spendera våra skattemedel? Jag har introducerat en egen variant av konsumtionsprincipen som jag kallar "Kommunala Konsumtionsprincipen". Detta skall inte blandas ihop med den juridiska termen utan är en ekonomisk komponent vid alla offentliga upphandlingar (anser jag). Vill du läsa lite vad jag menar med detta så kan du läsa mer här.

Jag har länge ansett att vi kanske måste ha en egen småföretagarminister. En minister brevid, inte under, finans- och näringsministern som endast arbetade för småföretagens villkor i Sverige och hur de skall kunna utvecklas i Sverige samt på den inre marknaden. Jag undrar dock om inte vår Näringsminister ser sig som detta idag och att hon försöker lyfta fram dessa frågor. Jag har tidigare ansett att vi behöver en person med resurser och som kan skapa förutsättningar för svenska småföretagen så de vågar växa, även utanför Sverige. Hur? Underlätta vardagen och minska riskexponeringen genom att under lätta på byråkratin och administration för små företag. Mildra skattetrycket, speciellt vid expansion och nyrekryteringar, skapa förutsättningar för privat riskkapital och fördelaktiga tillväxtlån. Satsa mer på småföretagare i storstadsregionerna som ofta glöms bort för eventuella stöd och bidrag som har en förmåga att alltid hamna i glesbygden. Alla säger vi måste satsa på småföretag men vad innebär det i praktiken? Jag tror inte Näringsministern klarar detta själv utan hjälp från Statsministern och andra men läs mer om mina 10 punkter för att underlätta företagande här.

Jag vill bygga ett starkt Sverige från botten

Jag har arbetat på, eller drivit egna, små till medelstora företag i ganska många år och "brinner" för svenska entreprenörer och småföretagare. För mig så finns det inget viktigare än att arbeta för att förenkla för småföretagare och ge dem bra med möjligheter att växa i Huddinge (min hemkommun), Sverige och Europa. Om du vill förbättra tjänster och infrastruktur så måste du investera, för att investera så måste du ha finansiella tillgångar. Småföretag ger arbetstillfällen, som ger oss skatteintäkter, som gör att vi har medel och resurser att lägga på förbättringar för oss alla medborgare. Vi måste vara djärva för att skapa de resurser vi behöver för skola, ordning, omsorg och ett värdigt åldrande men vi måste inte alltid svälta ut förbättringar. Jag möter massor av engagerade människor med bra idéer, men de måste ha ett system som hjälper, inte stjälper. Jag vill se mer fokus på enskilda innovatörer och entreprenörer, samordning av resurser och snabb lokal hjälp med tillgång till sk såddfinansiering. Har jag vissa idéer som jag känner vi skall diskutera och analysera och du är välkommen att läsa mitt förslag Innovationsfabriken Sverige här till höger.

Vägen ut i Europa - Mina tankar kring den inre marknaden

Har studerat en hel del juridik och skriver just en bok som jag kallat "Vägen ut i Europa" och jag hoppas bli klar med under året. Den handlar om vad man skall tänka på och göra när man vill expandera ut i Europa på den inre marknaden. Fokus är på juridik och intellektuella tillgångar, hur man registrerar och försvarar sina tillgångar rent praktiskt, inte bara fokusera på paragrafer i regelverket. Jag känner att ett bra innovationsskydd för entreprenörer och småföretag är ett första steg för att dessa företag skall ta steget ut i Europa. Jag vill ge innovatörer och småföretagare praktiska råd och hjälp så de kan göra så mycket som möjligt själva när det handlar om etablering på den inre marknaden samt ur man skyddar sina tillgångar. Registrera, försvara och sedan kommersialisera sina idéer till produkter och bolag. Jag vet redan att det inte är lätt och jag har analyserat en del av svårigheterna i en avhandling (magisteruppsats) kring europeisk immaterialrätt för småföretag. Jag har skapat en uppdaterad version som man kan läsa här till höger, den är på engelska och heter Intellectual Property Rights for Small Enterprises in Europe: Do they exist in the Enforcement Directive soon to be implemented in Europe?

Om du är intresserad och nyfiken på dessa frågor så kan du läsa mina tankar kring småföretags möjligheter att hävda rätt med hjälp av det nya Sanktionsdirektivet (som nu är implementerat i ca 14 medlemsstater, i Finland sedan september 2006) men som ännu inte hunnit implementeras i Sverige. En departementspromemoria skall vara färdig under våren 2007.

Innovation och Entreprenörskap som biståndsprogram

Alla vet att storföretag flyttar fabriker till regioner där det är billigt att producera och många av dessa regioner är sk utvecklingsländer. Vi kallar detta globalisering, eller ibland turbo-globalisering, för denna utveckling går så fort. Jag tror man kan dra nytta av detta som biståndsarbete med fokus på entreprenörer, inte tjänstemän, och har i samråd med andra internationella konsultorganisationer tagit fram ett utkast på ett småföretagarprogram, med fokus på småföretagande och innovationskunskap för utvecklingsländer. Vi satsar på kunskap och utmaningar, inte pengar som försvinner i byråkrati och administration. Jag försöker skapa detta småföretagar- och entreprenörsprogram där man lär ut entreprenörskap, företagande och innovationsskydd, samt vad för komponenter som är viktiga att veta på västmarknader. Hur konsumenter och partners beteer sig, hur man får betalt, hur man distribuerar varor och tjänster som några exempel. Vi tänker lära människor i dessa länder förstå företagande, entreprenörskap och hur man kan skapa intäkter genom innovation.

Vill du diskutera småföretagande i Sverige så kan du enkelt kontakta mig genom att trycka här.