10 saker jag tror man kunde ändra för företagen

Det finns naturligtvis massor man kan göra för att underlätta företagandet i Sverige och många har bra idéer. Olika saker kan vara olika viktigt beroende var i landet man befinner sig och inom vilken bransch man verkar. Viktigt för mig är att vi förstår att starta företag är att vara "Nybyggare" och förstår att företagare inte är några "klippare" som tar andras pengar och försvinner. Vi får inte vara rädda att lyssna, prova på nya grepp på gamla problem samt vara öppen till idéer från alla håll. Jag har tagit fram 10 enkla punkter som jag anser vore bra om vi kunde ändra på för att skapa bättre förutsättningar för små företag att vixa vidare;

1. Sänk skatterna på företagande och arbete. Små företag konsumerar i Sverige och betalar moms på allt de konsumerar. Reformera genast 3:12-reglerna för det skall aldrig vara billigare (ur skattesynvinkel) att spekulera och äga aktier på börsen än att driva företag som skapar arbetstillfällen.

2. Skapa ett bra socialförsäkringssystem för småföretagare. Vi bör alla konstatera att det innebär en hel del privatfinansiella risker med att driva eget företag. Det är ganska vanligt att många familjemedlemmar engagerar sig i företaget och ofta tar ingen ut direkt stora löner utan alla arbetar hårt för att bygga något tillsammans. Jag själv egen företagare tillsammans med min fru. Jag har tvingats ansluta oss båda till Småföretagarnas arbetslöshetskassa, vilket är en bra lösning i brist på annat. Borde vi acceptera att läget då är bra? Självklart inte utan vi bör ha ett balanserat socialförsäkringssystem som acceptera och förstår att vissa är företagare (arbetsgivare) och andra är arbetstagare. Vi skall skapa det skydd en företagare, och hans familjemedlemmar behöver för att bli världens bästa plats att driva ett litet, men växande, företag.

3. Förenkla bokföring och redovisning för små företag. Skapa ett enklare regelverk för "Små AB". Vi pratar mycket om att förenkla men inget händer för många. Om man ändå skall deklarera skatt och avgifter varje månad så tjänar det inte till att man kan skjuta upp moms kvartalsvis. Egenföretagare oavsett vilken bolagsform man väljer och omsätter under 10 miljoner (helst 20 miljoner) bör kunna lämna en ett eget, ej reviderat av revisor, bokslut samt förenklad företagsdeklaration (som privatpersoner). Vi ser redan exempel på detta i Europa som t. ex. England där man börjat testa detta och expanderar systemet genom att ta bort revisorsplikt från större och större företag. Det har funnits diskussioner om mikroföretag, med mindre än tre miljoner kronor i omsättning, ska slippa krav om revisor. Jag anser personligen att tre miljoner är för lite och gränsen borde åtminstone ligga på tio miljoner. Om reglerna är enkla så kan små företag enkelt sköta både löpande bokföring själva, samt redovisa resultatet av verksamheten. Skatteverket kan sedan vara lite aktiva och besöka små företag och erbjuda sina tjänster att hjälpa till med att skapa bra rutiner. Om små företag tjänar på att fokusera sig på sin kärnverksamhet och köpa tjänster som bokföring så gör de detta. Skatteverket skall också sluta med att vara en tillsynsmyndighet allena utan börja "sälja" sina tjänster. Skatteverket borde i alla fall göra okulärbesiktningar så de snabbt kan se att det är verklig verksamhet det rör sig om och inget annat. Kontroll är ett måste men förslag om razzia och andra polisiära åtgärder från Skatteverket är fel signal från Staten, mer fokus på hjälp och råd.

4. Expansionavdrag för småföretag. Jag vill införa generösa skattelättnader för småföretag som återinvestera vinster i egna bolaget, speciellt om det leder till nya arbetstillfällen. Vi skall skapa regler för småföretag att låta vinster stanna kvar i bolaget. Om de låter vinsterna stanna kvar, utan att ta ut dem som egen lön eller utdelning, skall de slippa skatta bort finansiella medel som de behöver behålla för investeringar och expansion som kan leda till nyanställningar. Som ett litet räkneexempel så om ett litet bolag har 1 miljon i vinst, i stället för att betala ca 300.000 SEK i skatt så kan de få flytta detta belopp till ett exklusivt konto som endast för användas för att täcka kostnader för nyrekrytering. Det kan också vara tidsbegränsat, dvs att man måste anställa inom en viss tid och det måste leda till tillsvidareanställning.

5. Rabatt på arbetsgivaravgiften för nyanställda. Som alternativ till expansionsavdrag vill jag samtidigt införa generösa skattelättnader för småföretag som expanderar och rekryterar. Alla kanske inte kan påvisa stora vinster just nu men kan fortfarande visa öppningar för nyanställningar. Vi skall erbjuda ordentliga rabatter på arbetsgivaravgifterna för nyanställningar, speciellt det första året. Rabatten kan vara tidsbegränsad, dvs 1 till 3 år så de små företagen har en chans att växa in och att den nya kan bära sina egna kostnader bättre. Visst finns det förslag som liknar detta men vi borde kunna ta ett steg vidare.

6. Arbetsmarknad och arbetsrätt måste moderniseras. Småföretag skall inte behöva belastas med fackens stridsåtgärder som egentligen är riktade mot storföretag men drabbar små. Detta är en viktig fråga för Folkpartiet och jag anser personligen att facken borde förbjudas att se till att små företag drabbas av allmänna stridsåtgärder. Folkpartiet vill att två personer skall kunna undantas från turordningskretsen vid uppsägningar, jag vill att de skall tas bort helt om man är liten.

7. Förenkla möjlighet till privat riskkapital till småföretag. Skapa rutiner så alla, stor som liten törs investera i småföretag genom att införa skatteavdrag vid kapitalförlust när man satsat i små företag. Detta med förenklade regler för hur man skall beräkna anskaffningsvärden, vinst eller kapitalförlust kan skapa ett naturligt riskkapital från släktingar, vänner och andra som kan tänka sig att hjälpa småföretag med riskkapital för expansion och nya idéer.

8. Skapa statlig rättshjälp till småföretag, likt det vi har till privatpersoner. Detta kan gälla konkursfrågor, arbetsrättsliga problem eller tvister kring intellektuella tillgångar, som t. ex. patent som inte en företagsförsäkring någonsin kommer täcka. De företag som har finansiella resurser kan alltid hävda sina intellektuella tillgångar samt lösa sina tvister och avtalsfrågor i domstol. Det kan inte alltid ett litet företag, de kan ha rätt men inte få rätt. Vi behöver stödja de små men växande företag som inte hunnit bygga upp sina finansiella resurser med ett extra stöd att kunna gå till domstol och få rätt, när de har rätt. Det finns ett uppdrag idag från Riksdagen till Regeringen att utforska detta men jag vill se det gjort, läs ett debattinlägg om nytt Innovationsprogram.

9. Rutiner och regler för offentlig upphandling skall justeras. Vi skall skapa regelverk som premierar små lokala företag framför internationella och alla företag som kan visa upp lokal produktion, samt säte i Sverige skall alltid premieras framför internationella koncerner. Vi kan på detta sätt se till att skatteintäkter stannar i Sverige och vi får mer över till stat, landsting och kommun att konsumera för när det gäller tjänster till medborgarna. Jag har kallat det att man måste ta hänsyn till den kommunala konsumtionsprincipen och jag menar att det handlar om hur vi räknar totalen för en kommun, samt hur vi tillämpar LOU.

10. Balans av statligt stöd mellan glesbygd och storstad. Alla bidrag och statligt förslag har en förmåga att vara helt fokuserade på glesbygd. Jag tycker inte att glesbygden inte förtjänar stöd och hjälp men vi måste balansera våra resurser bättre. Även småföretag inom storstadsregionerna förtjänar bättre stöd för vi kanske kan skapa mer arbetstillfällen genom dessa än i glesbygd. Vi måste fokusera oss på det stora problemet, alla eller så många som möjligt måste ut i riktigt arbete. Det gäller både glesbygd och storstad.

Du får gärna kommentera eller kontakta mig för kommentar/debatt. Jag är alltid intresserad av att höra vad andra tycker och tänker. Mina 10 punkter ovan är inte allt jag vill göra för småföretag men skulle göra dramatiska förändringar hur det är att driva företag i Sverige. En del av punkterna är ganska stora och komplexa men det innebär inte att vi skall bortse ifrån dem. Skulle jag arbeta med småföretagarfrågor i regeringskansliet en dag så skulle jag åtminstone fokusera mig på dessa frågor till en början.

Joachim Davidsson
(post@joachimdavidsson.se)