En del av de rapporter och annat jag skrivit

Jag håller på att arbeta om hemsidan och kommer inom kort summera en del av vad jag skrivit, och skriver på just nu, på denna sida. Återkom inom kort så hoppas jag du skall finna lite mer.
 

Kan man bygga internationella teknikföretag utan riskkapital? Kan man även växa utanför Sverige utan lån från banken eller via en extern investerare? Kanske inte alltid men jag har försökt summera lite av mina erfarenheter och tankar kring hur det är att bygga sk kunskapsföretag på en internationell marknad utan tillgång till riskkapital. Jag kallar denna bok Frankenstein - How do build a successful business from people, not from venture capital  or outside investors. Den är främst riktad till små och medelstora företag med tillväxtpotential och jag är en ledare som verkligen bygger företag från kundens behov och önskemål, inte andras. Sedan handlar alla kunskapsföretag om hur du hanterar och reagerar på människor. Om du är intresserad av ledarskap och internationell affärsutveckling, men kanske inte har tillgång till finansiella resurser, affärsänglar eller riskkapital, så kan detta vara en bok för dig att reflektera över. Den finns i digital utgåva för 150 SEK inkl. moms att beställa via B-Open Nordic AB. För att beställa, tryck här.
 

Medan jag skrev på min bok Frankenstein så började jag skriva en del om mina sk turn-around-erfarenheter. Jag anser inte att turn-around alltid handlar om att reagera på något, det kan också vara att förbereda sig inför det överutsedda. Alla som drivit ett företag under några år vet att man nästan aldrig vet var framtiden har att erbjuda och om man kan förbereda sig samt bygga affärsmän och kvinnor som klarar det mesta, så har man också skapat en försäkring för dessa oförutsedda händelser. Jag håller på att skriva en del om detta men boken blir inte klar förrän 2010. Om du vil diskutera turn-around eller ledarskap med mig är du välkommen att kontakta mig genom att trycka här.

 

 

Hur skyddar man sina innovationer på en global marknad? Hur kan man undvika eller i värsta fall finansiera en tvist kring immaterialrättsligt skyddade innovationer? Jag har försökt summera en del kring kommersialisering och sk tvistekonomi i en bok kallad Litigation Economics, How to maneuver in the Global Market och det är en bok under arbete och jag tror inte jag kommer bli klar förrän 2011 för den tar upp ganska mycket utan att gå in allt för djupt i detaljer på en viss marknad. Jag tittar närmare på kommersialisering, såddfinansiering och tvist i Europa, Asien och USA. Jag försöker jämföra vilka resurser och alternativ som finns idag samt hur det juridiska regelverket ser ut i stort. Vill du veta mer om tvistekonomi eller denna bok, skicka en förfrågan till mig genom att trycka här.


 

Jag skapade en ide kallat the Clean House of Sweden under 2008 om att få svensk miljöteknikföretag att samarbeta och samverka på nya marknader. Jag var egentligen uppe på Näringsdepartementet i december 2007 för att få dem att göra detta via sina resurser men av olika anledningar fick jag rekommendationen att göra det själv. Det handlar egentligen om samma saker jag skrev om i mitt dokument Innovationsfabriken Sverige under 2006. Vi fick en pilot på plats i Japan under 2008 men det finns inte samma exportfokus hos små företag som media och politiker kanske vill tro. Sedan slog finanskrisen till under senare delen av 2008 så vi utvärderar just nu om vi kan ta nya tag för 2010. Intresserad av miljöteknik på export, tryck här.

 

 

Jag startade en idé under 2008 om att samordna vissa resurser i ett sk "powerteam" för att få ut miljöteknik ut i världen. Det mesta hämtat från vad jag skrev 2006 i Innovationsfabriken Sverige samt de affärsmodeller som jag försöker få på plats genom the Clean House of Sweden. Jag vill spinna vidare på Vinnovas program Forska och Väx och kallade därför detta för Sälj och Väx, jag vill mena att det är genom försäljning, inte forskning, man verkligen för ett bolag att växa. Tryck på bilden för att se min presentation. Då myndigheter och organisationer började omorganisaera sig så hamnade detta arbete lite på sidan. Vi får väl se om det går att samordna dagens resurser eller ej.

 

Kan man lösa en del av problemen i utvecklingsländer genom att fokusera på entreprenörskap och intellektuella tillgångar? Självklart inte krig eller akut brist på mat och rent vatten men det går att skapa nya företag som kunde konkurrera bättre på marknader som Europa eller USA. Jag hade flera diskussioner med biståndsorganisationer under 2007 och skapade då en idé som jag kallade Small Business Innovation Program. Jag vill inte att man som vanligt ger pengar till länder, dvs en topp-till-botten strategi, utan man fokuserar på individer på gräsrotsnivå. Fokusera på att arbeta med värdeskapande innovationer, tillgång till marknader och hur man skyddar, hävdar samt bygger bolag baserat på nya innovationer. Läs mer in dokumentet till vänster om du är intresserad. Jag har skrivit liknande plan för sydostasien för jag tror kanske att länder som Vietnam, Thailand, Fillipinerna eller liknande kunde vara ett perfekt ställe för att skapa ett sådant program.Jag skrev ett eget sk "White Paper" kallat Innovationsfabriken Sverige under 2006. Det fokuserar på hur jag ser på innovationslandskapet och systemen i Sverige och en del av våra brister. Det handlar en del om problem med såddfinansiering samt kommersialisering, speciellt kommersialisering av de innovationer vi skapar via universitet och institutioner i Sverige. Jag har även fokuserat på bristen av samverkan och samordning av våra resurser idag.

 

 

 

Jag fick chansen att genomföra ett magisterprogram i europeisk immaterialrätt under 2005. Avslutade programmrt med avhandling som kallades Intellectual Property Rights for Small Enterprises in Europe: Do they exist in the Enforcement Directive soon to be implemented in Europe? Jag tittade närmare på Sanktionsdirektivet som var på väg att implementeras i Europe samt TRIPS avtalet från det lilla bolagets synvinkel. Denna rapport är i princip samma material som min avhandling och kan intressera de som är intresserade hur man hävdar immaterialrättsliga tillgångar i Europa.

 

 

Om du är intresserad eller vill kommentera något jag skrivit eller diskutera småföretagande och innovationsskydd så är du välkommen att kontakta mig genom att trycka här.