För mig börjar det från botten, från det lilla företaget

Det är långt från alla som tycker politik är spännande och intressant, men många brukar dock ha en åsikt. Politik är inte helt lätt, i alla fall inte i länder som Sverige där man får anpassa alla sina idéer till politisk styrda förhandlingar. Jag läste i en citatbok för länge sedan att vad som kännetecknar en politiker är att han tänker på nästa val, en statsman på nästa generation. Kom inte ihåg vem som sade detta men alla som engagerar sig i politik är inte bara fokuserade på ett val i taget. Det frågor som jag är engagerad i täcker många mandatperioder och är ofta svåra att politiskt genomföra.

Politik är också något som ofta uttråkar eller starkt engagerar människor. Själv så har jag bara börjat aktivera mig de senaste åren men nu senast avvecklat alla politiska uppdrag, skälen till detta är flera men också personliga. Jag kommer från en familj som är väl representerade bland olika partier så jag är ganska van att debattera och se problem från flera synvinklar. Detta är också en egenskap vi säljare måste utveckla, att se världen ur andras synvinklar. Jag har dock samma problem som många företagare som ger sig in i detta. Det är för lite fokus på resultat och för mycket på rutin och process. Det påminner lite om det svenska ledarkapet där vi måste söka förankring, medling och förhandling. Inget fel i det kanske men många av oss som driver företag är lite för otåliga och vill se resultat fortare. Tyvärr är det många gånger viktigare vem som säger en sak, än vad han/hon faktiskt säger. För mig personligen så är detta alldeles för frustrerande och resurs(tids)slösande så jag arbetar inte aktivt med politik, utan har valt vissa viktiga frågor (för mig).

Det kan vara svårt att se skillnaden på partier idag, inte minst då vi har en klar block-politik med tre partier på ena sidan och fyra på den andra, den sk Alliansen. Nu gick det inte så bra för oppositionen så de kanske ger upp eller skapar nya allianser till nästa val, vi får se. Jag vill inte sticka under stol med att jag har liberala värderingar och man kanske kunde kalla mig entreprenörs-liberal och detta kallas ibland i USA för neoliberal men kommer egentligen från Europa för begreppen presenterades först i Paris på 30-talet av tyska ekonomen Alexander Rüstow och det handlar helt kort om att många gånger kan det privata alternativet vara mer effektivt än det statliga. Inte alla gånger men många gånger, även inom vård och skola som under många år varit ”heliga kor” i Sverige. Begreppet neoliberal är idag lite kidnappat av vissa nationella kapitalistiska intresseorganisationer i USA som vänder sig enormt mot amerikanska administrationen som idag går lite åt andra hållet, dvs det vill förstatliga vissa saker eller funktioner som tidigare hanterats (dåligt) av marknaden.

Detta är ett ”rött skynke” för den sk Tea Party-organisationen som skördar framgång i det amerikanska politiska landskapet. Det är troligen bra i USA men det hindrar inte med ställning till problem som de kommer. Vi i Sverige har en enorm statlig och kommunal administration som kan förbättras om det finns en verklig vilja. Inte minst avvecklingen av Landstingen som byråkrat som jag tycker är en självklarhet både för att skapa mer resurser till vård, omsorg och skola. men också att man under årtionden fokuserat på revir och rutiner, inte fokus på nya vägar att erbjuda tjänster till oss skattebetalare. Jag anser dock att en utsträckt hand till en människa (eller land) som har ramlat eller befinner sig i nöd är något man skall förvänta sig av ett samhälle, eller en vanlig människa. Vi har råd att hjälpa varandra mer och även andra länder. Sverige skall vara aktiva i den globala debatten men fokus skall alltid vara på individen och resultatet. Det är inte hur vi gör det som är viktigt, utan att vi gör det bra. Jag lever själv efter motto att det inte handlar om att göra varje sak helt rätt, utan att göra rätt sak varje gång. Skall man klara av mycket så måste man göra många fel, annars har man inte pressat sig. Jag gör alltså massor av fel hela tiden men jag presterar och hinner också med ganska mycket.

Jag anser ibland att debatten känns lite konstigt hur mycket man kan kräva för hjälp att lösa sin egen personliga situation. Titta bara på en sådan sak som svininfluensan och hur vi hanterade den i Sverige. Vi spenderar många miljoner för att nå alla i Sverige, inte bara de som verkligen är svenska medborgare och talar svenska. Alla skolor jag var i fanns det gott om information på olika språk, samma sak på vårdcentraler. Man sökte även aktivt upp människor i samhällen som är invandrartäta och försökte finna vägar att kommunicera med dem. Detta tycker jag är bra och jag tycker också vi kan vara stolta att vi erbjuder detta för det är lång ifrån alla som gör det.

Jag som rest i Asien, USA och runt i Europa kan bara konstatera att det är få som erbjuder så mycket tjänster till människor på olika språk. Tolkar på vårdcentraler, tolkar och information på olika språk på arbetsförmedlingar, svenska för invandrare, hemspråksundervisning i skolor och mycket mer. Jag tycker att allt detta är bra men när det gäller språk och bidrag tycker jag vi kommit snett. Många utnyttjar media och debatt för att inte visa egna initiativ. Om jag söker ett jobb i Wuhan Kina, eller behöver vård i Osaka, Japan, och kan inte språket, ingen kan uttala mitt namn, så kan jag inte förvänta mig att alla skall göra vad som helst för att hjälpa mig. Många gånger gör människor detta men jag vill ändra synsättet att det är ett krav, se det mer som en bra tjänst.
 
Jag tycker samtidigt att vi är urusla på att ta till vara det intellektuella kapital som finns hos många som kommer till Sverige. Vi är en del av den globala marknaden och måste anpassa oss ibland till globala förutsättningar. Om jag försöker skapa ett globalt företag och endast anställer människor, t.ex. från Lund men god utbildning men tveksamma språkkunskaper och kraftig dialekt. Kommer jag lyckas? Förlåt alla från Lund, det var bara ett exempel.

Jag tror att marknaden löser sig själv många gånger om vi hjälper till att låta människor mötas. Globala företag behöver hjälp med att förstå alla marknader, hur kunderna tänker på dessa marknader, hur man får betalat och hur man kan växa vidare. Detta kan man aldrig lära sig i skolan eller hemma i Sverige. Dessa nya medborgare är nya slags konsumenter och det spelar ingen roll vem du är eller vad du har för bakgrund. Svensk ekonomi kommer innebära individanpassade produkter och tjänster, oavsett om du är född i Sverige eller inte. Ingen skall dock förvänta sig eller kräva att få allt serverat, det innebär hårt jobb från oss alla för att göra något bra. Jag blir mycket irriterad och besviken när jag träffar människor som bara klagar för att ingen ger dem saker, pengar eller hjälp. Vill se mer egna initiativ från människor och egen drivkraft.

Vi svenskar har något vi inte skall vara stolta eller nöjda med och det är att vi är för dåliga att integrera kompetens på ett vettigt sätt och tycker det är skamligt dåligt att alla dessa högskoleutbildare människor inte kan få chansen att visa vad de går för på en arbetsplats. Menar alla de invandrare med bra utbildning, goda idéer men som inte får chansen att visa upp vad de kan och vill pga regelverk och synsätt från vår omgivning. Om jag blir sjuk så bryr jag mig inte om ifall jag får träffa en läkare från Iran, Kina eller Bangladesh med stark brytning, hellre det än att sitta 5 timmar i kö på akuten. Vet han vad han pratar om och kan ge mig den medicin jag behöver så kommer han bli min favoritläkare, oavsett om det är man eller kvinna eller vad han eller hon från början kommer ifrån. Tycker det är tråkigt och höra alla dessa människor som har förutfattade meningar om människor. Låt personer visa vad de går för, många är bra, en del lite sämre men det har ingen koppling till var de kommer ifrån. Jag har träffat alldeles för många svenskar som jag tycker borde visa mer egen drivkraft att lyckas och växa.

Som företagare så fokuserar jag mig på näringsliv, samt ibland forskning och utbildning och dess koppling till näringsliv och nya jobb. Vill du veta 10 av de näringslivspolitiska frågor som jag "brinner" för så kan du trycka här.