Media och pressmeddelanden
 

2010-08-25 - Svar Debatt - Landstingets kulturprojekt slukar miljarder varje år. Tryck här för info.

2010-04-22 - Debatt - En ny giv, näringslivsinriktat bistånd? Tryck här för info.

2010-04-01 - Debatt - Handel och internet, men Taiwan då statsminister Reinfeldt? Tryck här för info.

2010-01-26 Debatt - Dags för en Innovationsminister i nästa regering Tryck här för info.

09-08-26 Press - Japansk såddfinansiering etablerar sig i Sveriges. Tryck här för info.

09-03-27 Debatt - Sveriges roll i det globala patentkriget. Tryck här för info.

08-11-03 Debatt - Forskning genererar inga intäkter, vi behöver Sälj och Väx! Tryck här för info.

08-09-30 Debatt - Svar Försök inte göra forskare till entreprenörer samt Statens FoU-pengar kan locka företag till Sverige. Tryck här för info.

08-05-22 Debatt - Rätten till en andra chans (förmånsrätt/insolvens). Tryck här för info.

08-04-07 Debatt - SIDA satsar 2 miljarder på svensk miljöteknikfond. Tryck här för info.

07-05-03 Allmänt upprop - Hjälp mig skapa ny resurs för våra innovatörer, hjälp mig skapa Allmänna reklamationsnämnden för innovationer? Tryck här för info.

07-03-13 Debattinlägg - Dags att lägga ned Vinnova, eller i alla fall flytta medel till ALMI? Tryck här för info.

 

0707-02-07 När skall politiker i Sverige och Bryssel lära sig, vi måste helt göra om hur vi tillämpar våra lagar om offentlig upphandling. Tryck här för info.

07-02-07 Sven Wettergrund från Realtid.se intervjuar ... Nyfiken på Joachim Davidsson ... Han vill få igång företagandet. Tryck här för intervjun.

07-02-02 ”Satsningen på nyföretagande skadlig för svensk ekonomiTryck här för info.

Om du är intresserad att kontakta mig rörande mina nyhetsbrev eller debattinlägg så kan du skicka mitt ett meddelande genom att trycka här.