10 viktiga EU-frågor för mig

1. Vi måste arbeta för ett bra långsiktig Europeisk konstitution. Jag har boken Europeiska unionens konstitution som är en "tegelsten" som akademiker kanske uppskattar för att få en övergripande och detaljeras bild av konstitutionen som dokument. Vi kommer få detta på plats inom kort men har det blivit precis som vi tänkta oss? Kanske inte och jag begär inte att särskilt många skall läsa denna bok men det finns också en broschyr via EU hemsida som är något enklare. Jag vill dock att så många som möjligt skall säga till era folkvalda vad NI vill med EU. Vi kanske en dag kan bli lika stolta över vår gemensamma konstitution som amerikanerna är för sin Bill of rights, även om vårt dokument inte är stöpta ur en revolution. Det skall klart framgå i vår gemensamma konstitution vilka rättigheter som vi skall krävas av EU så att fokus kan flyttas från interna gräl till ett strategiskt och fokuserat arbete inom EU, samt från Europa och runt om i världen. Ser man på nyheter de senaste åren så har det mer handlat om missnöjesval riktade till regionala politiker än klara åsikter om en konstitution som sådan. Vi måste tillsammans skapa bättre, snabbare och effektivare sätt för EU att komma fram till ett beslut. En viktig faktor i detta arbete är att få de grundande medlemmarna att tillsammans med nya medlemmar skapa förutsättningar för ett balanserat system som lättare kan ta hänsyn till alla, inte bara deras särintressen. Vad vi behöver införa i våra skolor är också utbildning av unga, eller skall vi säga alla, vad konstitutionen är och varför vi behöver den.

2. Vi skall skapa ett Europeiskt FBI som ska hantera gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Detta är en central hållning från Folkpartiet som jag delar för de kriminella organisationerna är redan internationella och organiserade och vi måste möta detta problem. Vi måste samordna våra resurser över hela EU. Jag hoppas nu min egna partikamrat Cecilia Malmström som ny kommissionär kan arbeta för detta i Bryssel.

3. Fortsätta arbeta för ett harmoniserat rättssystem. Vi måste fortsätta arbeta aktivt för att skapa ett helt harmoniserat rättssystem inom EU. Vad du har lärt dig är rätt eller fel i Sverige, skalla vara samma sak oavsett var du befinner dig i Europa. Samma sak skall vara för myndigheter som ansvarar för registreringen av tillgångarna, det skall inte spela någon roll om du bor i Sverige eller någon annanstans i Europa. Du skall alltid kunna prata med ett lokalt kontor oavsett om det gäller för tillgång/rättighet. När det gäller industriella tillgångar som patent och varumärke så har det i över 100 år funnits en överenskommelse i internationella avtal som Pariskonventionen, som senare blev överfört till GATT-avtalet som i sin tur ledde till TRIPS-avtalet som gäller alla intellektuella tillgångar. Detta kallas National Treatment Principle (TRIPS Article 3), samt Most favour nation treatment principle (TRIPS Article 4). Vad man strävar efter här är att handelspartner behandlar andra länders representanter på samma sätt som sina egna, samt att andra medborgare har samma rättigheter som sina egna medborgare. Vad jag skulle se är att EU har samma sak för alla rättigheter och tillgångar. Det skall inte spela ingen roll om vi pratar som tillgångar som fastigheter, finanser eller intellektuella tillgångar. Vi har samma rättigheter, skyldigheter över hela Europa och det finna inga undantag, alla medlemmar arbetar enligt samma rättssystem och regelverk.

4. Avskaffa EU:s jordbrukspolitik är en central fråga för Folkpartiet och jag anser att detta var redan förlegad för över 20 år sedan när Sverige gick med i EU. Detta märkliga stöd, för att inte göra något i vissa fall, är inte något som varken befintliga eller nya medlemmar skall vara med att finansiera eller utnyttja. Spanska fiskare och franska (och svenska) bönder får helt enkelt anpassa sig till marknaden. Om jag är beredd att betala mer för att en vara är tillverkad i Sverige så gör jag det, om inte så är det dags att se över sin affärsmodell. Fokus bord endast flyttas till kvalité och säkra råvaror, jag tror att många kan kompensera sig för detta och fortfarande tjäna pengar på att tillverkare och sälja bra produkter.

5. Bekämpa fusk och onödig byråkrati inom EU är en gammal liberal hållning som Folkpartiet även kämpar för inom EU-arbetet. Vi skall ha mindre administration och byråkrati på alla nivåer i ett samhälle, lokalt, kommunalt, nationellt och även inom EU. Folkpartiets fd Europaparlamentariker och nuvarande EU-kommissionär Cecilia Malmström hade ett bra förslag att göra om verksamheten i Strasbourg till ett EU-universitet. Låt Frankrike få vara värd för denna resurs och se till att alla parlamentariker, kommissionärer och all deras personal stannar och arbetar i Bryssel. Pendlandet mellan Bryssel och Strasbourg kostar ca 200 miljoner euro per år för Europas skattebetalare enligt Malmströms egen information.

6. Genom EU införa skärpta minimiregler och avgifter inom miljöområdet är en central hållning från Folkpartiet och oerhört viktigt för oss i Östersjöregionen. Vi måste alla arbeta aktivt för att tillsammans förbättra miljön för oss alla i Europa. Miljögifter känner inga gränser, detta ser vi inte minst nu senast i Kina när en fabriksolycka resulterar i att en flod som ger miljonstäder dricksvatten blir helt förstört och att gifterna fortsätter att rinna vidare och förstöra dricksvatten även för medborgare i Ryssland.

7. Inför euron även i Sverige. Det är oerhört svårt för svenska företag att agera på den inre marknaden för de vet inte i slutändan om de tjänar eller förlorar på sina affärer. Kronan är för instabil jämfört med Euron men jag tycker också att det finns ett argument att vi inte får en tillräckligt bra växlingskurs för att vi har en stark ekonomi och är en av få länder som kan leva upp till villkoren man ställer på medlemsländerna i det sk EMU-samarbetet. Vi skall därför arbeta aktivt för att vi får den växlingskurs vi förtjänar och genomföra en full integration med Europa via en gemensam valuta.

8. Skapa en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för EU är viktigt för oss för att kunna skapa en jämbördig internationell samtalspartner till USA. De skall inte vara världspolis och EUs medlemsstater vara en del av arbetet att städa upp efter USA. Inte håller USA samtliga Guvernörer, Senatorer eller Kongressledamöter med Presidenten eller hans hela administration i samtliga utrikes- och säkerhetspolitiska frågor men man anpassar sig till majoritetens beslut. Samma skall det vara med EU. Vad vi måste få bort är de stora medlemsländernas veto när det gäller dessa frågor, alla medlemmar måste underkasta sig parlamentets beslut och hållning. Innan detta kan ske kommer vi aldrig få en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för EU. Jag tror dock, och många med mig, att vi behöver en på den större internationella arenan som en riktig samtalspartner till USA. Detta är givetvis en viktig fråga som skall lösa sig med en ny konstitution.

9.Vi skall arbeta för ett ännu bättre tjänstedirektiv i EU. Jag tror starkt att morgondagens ekonomi kommer skapas genom småföretag samt de varor och tjänster de skall skapa för oss alla. Långt ifrån alla kommer att tillverka produkter, mycket kommer handla om tjänster. Vi måste alltså skapa förutsättningar för att små företag, och individer, kan köpa och sälja tjänster på ett enkelt sätt. En del av dessa företag som erbjuder tjänster skall sedan ha bra förutsättningar för att etablera sig utanför Sverige men inom EU. Vi måste skapa världens bästa ekonomi för att vi är duktiga och effektiva, inte för att vi hämmar marknaden med restriktioner och skatter. Förslaget till tjänstedirektiv är syftar till att göra EU till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi samt öppna marknader inom EU för Europas alla småföretag. Tjänstehandeln på den inre marknaden är låg jämfört med varuhandeln, men jag anser att den måste växa.

10. Ett momssystem i hela EU. En del av ett harmoniserat EU för alla medborgare är att alla har samma villkor, jag anser att detta även innefattar moms på varor och tjänster. Alla konsumenter och alla handlare skall konkurrera på samma villkor, det skall inte finnas utrymme för sk "moms-shopping". Man åker till ett visst ställe (eller land) och köper dyra kapitalvaror för att moms på dessa varor och/eller tjänster är lägre just där. Jag anser inte detta hör hemma i ett väl fungerade EU, alla länder skall sätta samma moms på alla varor och tjänster oavsett var vi befinner oss i Europa.